DÚ č. 4: "Mediální stereotypy Jihu jako překážka veřejné diskuse: důsledky pro českou rozvojovou spolupráci"

Opened: Wednesday, 19 February 2020, 12:00 AM
Due: Monday, 2 March 2020, 9:00 AM

Přečtěte si text, najděte v něm explicitně formulovaný cíl a výzkumné otázky a shrňte odpovědi na ně.

Maximální počet slov je 1000 (pro extra psavce :)).