Konspekt č. 4: Kvalitativní výzkum – sběr dat, analýza dat, interpretace

Opened: Sunday, 16 February 2020, 12:00 AM
Due: Sunday, 10 May 2020, 9:00 AM

Ideální konspekt splňuje následující charakteristiky: 

- smysluplně zpracovává téma

- má nejméně 3 normostrany (tj. 5.400 znaků včetně mezer, bez započítání seznamu literatury)

- obsahuje odkazy na minimálně 3 zdroje/literaturu (nemusejí být korektní; seznam literatury ale musí být uveden na konci)

- explicitně se vyjadřuje ke každé dílčí otázce/tématu; žádná z odpovědí není řádově kratší než jiné

- soubor je pojmenován PRIJMENI_K4.

Osnova:

Kvalitativní výzkum – sběr dat, analýza dat, interpretace.

K4.1 Jak bývá kvalitativní výzkum vymezován?

K4.2 Jaké jsou způsoby sběru dat v kvalitativním výzkumu? Jednotlivé způsoby popište, a to včetně různých konkrétních aplikací.

K4.3 Jaké jsou typy analýz v kvalitativním výzkumu? Jednotlivé způsoby popište.

K4.4 Jak se liší analýza dat v různých tradicích kvalitativního výzkumu?

K4.5 Na co je třeba dát si pozor při interpretaci kvalitativního výzkumu?