Konspekt č. 1: Kvalitativní výzkum obecně

Opened: Sunday, 16 February 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 24 March 2020, 9:00 AM

Ideální konspekt splňuje následující charakteristiky: 

- smysluplně zpracovává téma

- má nejméně 3 normostrany (tj. 5.400 znaků včetně mezer, bez započítání seznamu literatury)

- obsahuje odkazy na minimálně 3 zdroje/literaturu (nemusejí být korektní; seznam literatury ale musí být uveden na konci)

- explicitně se vyjadřuje ke každé dílčí otázce/tématu; žádná z odpovědí není řádově kratší než jiné

- soubor je pojmenován PRIJMENI_K1.

Osnova:

K1: Kvalitativní výzkum – jeho logika, různé tradice kvalitativního výzkumu, specifická kritéria kvality.

1.1 Jak bývá kvalitativní výzkum vymezován?

K1.2 Jaké jsou ontologické a epistemologické předpoklady kvalitativního výzkumu?

K1.3 Jaká je historie kvalitativního výzkumu?

K1.4 Jaké jsou tradice kvalitativního výzkumu?

K1.5 Co je „kvalita“ v kvalitativním výzkumu? Jaké jsou její kritéria?

K1.6 Uveďte příklad tématu a jeho uchopení kvalitativním a kvantitativním způsobem.