Atestační úloha: Produkce

Formou výkladu popsat, jak řečová produkce probíhá (cca 1 strana A4). Je třeba užívat psycholingvistickou terminologii.