Atestační úloha: Vlastnosti přirozeného jazyka

Přehledně, nejlépe formou tabulky, porovnat vlastnosti přirozeného lidského jazyka oproti komunikačním prostředkům zvířat