Atestační úloha: Vymezení pojmů

V první z doporučených publikací je na s. 32 a 33 seznam pojmů - písemně vymezit dané pojmy