Úkoly pro studenty k splnění předmětu

Z prezentovaných témat si vyberte dvě technologie, látky nebo principy a zpracujte pro ně SWOT analýzu (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a rizika) v rozsahu do 5 stran textu.

Z tématu Přírodní vědy a filosofie si vyberte vědeckou metodu a popište její využití ve školní praxi na příkladu výuky určitého přírodovědného tématu v rozsahu do 5 stran textu.

Z tématu Přírodní vědy a filosofie si vyberte osobnost a zpracujte její stručné Curriculum Vitae a zásadní přínos celkem v rozsahu do 1 strany textu.