Topic outline

 • General

 • Úvodní zamyšlení

  ˇUvod do studia přírodních věd - zamyšlení nad vztahy přírodních věd a různých oblastí přírody a lidské činnosti

 • Přírodní vědy a filozofie

 • Chemie jako příklad přírodní vědy v běhu staletí

 • Periodizace vlastností - 150 let Mendělejevova objevu

 • Chemie ve společnosti

 • Absorbenty kolem nás

 • Nanotechnologie

 • Potraviny kolem nás

 • Barvy očima chemie

 • Léčiva kolem nás

 • Doplňující téma/témata dle aktuálních možností

 • Úkoly pro studenty

  • Z prezentovaných témat si vyberte dvě technologie, látky nebo principy a zpracujte pro ně SWOT analýzu (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a rizika) v rozsahu do 5 stran textu.

   Z tématu Přírodní vědy a filosofie si vyberte vědeckou metodu a popište její využití ve školní praxi na příkladu výuky určitého přírodovědného tématu v rozsahu do 5 stran textu.

   Z tématu Přírodní vědy a filosofie si vyberte osobnost a zpracujte její stručné Curriculum Vitae a zásadní přínos celkem v rozsahu do 1 strany textu.