náměty

• Zjistěte výšku a hmotnost student ve skupině a zjištěné údaje zpracujte statisticky.

• Proveďte náhodný vyběr několika (10-30) knih a zjistěte u nich počet stran a cenu. Souvisí tyto dvě veličiny?