Wolfram Alpha

Rovnici z vaší úlohy z předchozího úkolu řešte pomocí nástroje Wolfram Alpha - zde vložte link na řešení a popište, čím se navržené řešení liší od vašeho.