Návrh úlohy

Navrhněte vlastní úlohu, pro jejíž řešení je třeba využít diferenciální rovnici. Sestavte ji a vyřešte.