Vysvětlete

Popište vlastními slovy, co je a k čemu slouží Fourierova transformace.