Úkol k textu Numerické metody

Nastudujte si kapitolu 4.

Vysvětlete rozdíl mezi popsanými metodami.

Navrhněte dva příklady, pro jejichž řešení jsou vhodné různé metody a vysvětlete, která metoda je nejvýhodnější a proč.