Kumulace chyb

Popište vlastními slovy, v čem spočívá problém se zaokrouhlováním a kumulací chyb.

Uveďte tento problém na příkladu.