Samostatná práce

Vyřešte 3 ze zadaných úloh ve studijních materiálech.

Navrhněte 3 vlastní úlohy.