Odvození

Odvoďte vzorec pro délku parametricky zadané křivky.

Aplikujte na vhodně zvolenou parametricky zadanou křivku.