Tvorba úloh

Navrhněte tři praktické úlohy na využití derivací a vypracujte vzorové řešení úloh.