Théories de l´apprentissage

Opened: Tuesday, 12 November 2019, 12:00 AM
Due: Tuesday, 19 November 2019, 12:00 AM

Vybrat si jednu ze základních teorií učení a představit její hlavní teze (na 22.11.). Pokud možno, připravit aktivitu ilustrující danou teorii učení.