Moje osobní pojetí výtvarné výchovy

Opened: Tuesday, 29 October 2019, 12:00 AM
Due: Tuesday, 5 November 2019, 12:00 AM

Vytvořte myšlenkovu mapu, která bude znázorňovat Vaše vlastní pojetí výtvarné výchovy. Do mapy zaznamenejte, co je pro Vás ve výtvarné výchově podstatné. Zaměřte se na vzdělávací cíle, obsahy, formy...

(věnujte tomuto úkolu max15 minut)