Prezentace z přednášky

Mariál sloužil jako opora k třem úvodním přednáškám.

Neprošel jazykovou ani grafickou úpravou a slouží výhradně ke studijnímu účelu studentům navštěvující kurz.