Reflexe praxe

Na max. 15 řádků napište závěrečnou reflexi praxe. Opřít se můžete o následující otázky:

1. Co užitečného jsem se naučil(a)/dozvěděl(a) pro svou budoucí učitelskou praxi?

2. Co jsem zjistil(a) o svých budoucích žácích?

PRO ČTENÁŘSKÉ KLUBY/MĚSTSKOU KNIHOVNU/CENTRUM ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI: O jejich čtenářství?Jejich čtenářských preferencích a zájmech? O jejich čtenářských dovednostech? 

PRO DOUČOVÁNÍ ČJ PRO ČLOVĚKA V TÍSNI: O jejich potřebách a potížích? O jejich stylu učení? O jejich schopnosti vyjadřovat se česky?

3.Se kterými inspirativními metodami či akcemi jste se setkal(a)?

PRO ČTENÁŘSKÉ KLUBY/MĚSTSKOU KNIHOVNU/CENTRUM ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI: S jakými zajímavými metodami, způsoby rozvoje čtenářství či akcemi na jeho podporu jste se setkali?

PRO DOUČOVÁNÍ ČJ PRO ČLOVĚKA V TÍSNI: Jaké postupy se vám při doučování  při doučování češtiny (ne)osvědčily? Co cítíte, že se ještě potřebujete naučit? 

4. Co na praxi oceňuji?

5. V čem spatřuji limity praxe? Jaká mám doporučení pro konání praxe v letním semestru?