POKYNY k přípravě prezentací jednotlivých úrovní

Opened: Tuesday, 1 March 2022, 12:00 AM

V rámci práce se SERR vypracujte prezentaci zadané úrovně.

Nejprve obecně představte vybranou jazykovou úroveň. Zaměřte se na to, jak vypadají ústní a písemné texty studentů této úrovně z hlediska kritérií uvedených v příloze Merlin a z hlediska rozsahu a tématu. Pomoci vám můžou také popisy referenčních úrovní: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk.

Popisované rysy prakticky ukažte na přiložených textech vámi vybrané úrovně. Řekněte také, jaké aspekty jsou v těchto textech spíše slabší (student např. dělá hodně chyb v morfologii, které brání porozumění) a jaké jsou naopak silnější (student např. výborně ovládá pravopis).

Jak vypadá certifikovaná zkouška pro tuto úroveň (pokud existuje)?
Jaké jsou dostupné materiály pro výku této úrovně?

Vítané jsou také praktické zkušenosti s výukou na této úrovni, pokud je máte.