Texty k analýze

Připravte analýzu těchto textů k diskusi v semináři.

Click písemné texty.docx link to view the file.