Konspekt č. 7 - Výzkumné zprávy

Opened: Saturday, 23 February 2019, 12:00 AM
Due: Monday, 1 April 2019, 8:00 PM

Přečtěte si přiložené výzkumné zprávy a explicitně identifikujte cíl výzkumu, výzkumné otázky, metody sběru a analýzy dat, aspekty kvality a etické aspekty. Krátce shrňte, co se vám na výzkumu líbí (ať už věcně nebo co do metodického rozvrhu), a s čím byste naopak polemizovali. Výsledný text nesmí mít méně než 2 normostrany.

Úkol se odevzdává individuálně, soubor přiložte ve formátu .doc nebo .docx a pojmenujte jej PRIJMENI_KM_K5.

Úkol odevzdejte pokud možno včas, pozdější odevzdání bude příčinou sníženého bodového hodnocení (polovina se zaokrouhlením dolů - tj. místo 4 bodů dostanete 2, místo 3 bodů 1, místo 2 bodů také 1).