Databáze pro odevzdávání

Do databáze nahrajte texty ve formátu doc.,docx.,pdf.