Topic outline

 • Úvod

  Vážení studenti,

  kurz praktická jazyková cvičení vás má uvést do role aktivních uživatelů perského jazyka. Kurz sestává z dvou částí: gramatiky a konverzace.

  V mé části se budeme věnovat perské mluvnici.

  Cílem kurzu bude:

  • seznámit se s některými gramatickými jevy
  • naučit se tyto jevy používat ve větách
  • osvojit si psaný i mluvený projev

  Každý týden zde naleznete studijní materiály, které Vám pomohou split úlohu na danou hodinu. Bude se jednat jak o gramatiku, tak o četbu.

  Vyplněné úlohy odesílejte do následující soboty.

  Tolerance absence: 3 neomluvené hodiny

  Atestace bude udělena na základě:

  • aktivní účasti v hodinách
  • plnění úkolů dle nastaveného plánu
  • složení závěrečné písemné zkoušky
 • 23. 3.2020 فرم های غیر شخصی و افعال یک شخصه

  V příloze naleznete souhrn gramatiky, který si doma nastudujte.

  Cvičení na tento týden odevzdejte do soboty 21.3. 

 • 30.3. نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

  V příloze naleznete souhrn gramatiky, který si doma nastudujte.

  Cvičení na tento týden odevzdejte do soboty 28.3. 

 • 6.4. جمله و ارکان اصلی آن

  V příloze naleznete souhrn gramatiky o větních členech. prosím nastudujte si to.

  Cvičení na tento týden odevzdejte do soboty 4.4

  Napište take esej na cca 150 slov na téma فیلمی که به تازگی دیدم

 • 20.4. جمله و ارکان اصلی آن

  Na minulé hodině jsme probírali handout s větnými členy. Protože se ukázalo, že pro některé studenty je příliš komplikovaný, vytvořila jsem handout nový, přehlednější a obsahující též perské slovní druhy. Podívejte se na něj, na hodině ho budeme spolu procvičovat.

 • 4.5. تکرار

 • 11.5 قید و انواع آن

 • zimní zápočtový test

 • 25.5 Test za letní semestr I