Topic outline

 • General

  Sylabus: Kniha. ilustrace, typografie

  Anotace: Pokračovací seminář v oboru vizuální komunikace. Knižní design, knižní typografie, ilustrace dětské knihy, autorská kniha. Základy práce s PC v prostředí grafických editorů.
  Historické proměny užité grafiky a grafického designu u nás a v evropské tvorbě s ohledem na problematiku umění knihy. Nejvýznamnější autoři, skupiny, styly a hnutí. Současná knižní tvorba a ilustrace, materiály, techniky a výrazové prostředky.

 • Test

 • Tematický plán, zadání semestrální práce

  Seminární práce (alternativní zadání vzhledem k trvání karantény)
  Praktická práce

  Zin, skupinový projekt.
  Rozsah: min 1 dvojstránka.
  Barevnost: černobílá + doplňková barva.
  Čistý formát: 136,5 × 194 mm.
  Vazba: V1, sešit.
  Způsob práce: Kombinujte digitální i tradiční výrazové prostředky (kresba, malba, koláž, typografie).

  1) Vytvořte společně ve skupině nízkonákladovou publikaci na téma Jak to vidím já.
  2) Rozdělte si úlohy, a koordinujte jednotlivé etapy tvorby tiskoviny.
  3) Každý účastník navrhne minimálně jednu dvoustrannu. Společně navrhnete obálku, budete se podílet na vyřazení stránek do tiskového archu a závěrečné kompletaci.
  4) Přizpůsobte návrh tak, aby vše bylo možné realizovat na černobílé kopírce, maximálního formátu A3.

  Ke stažení je sada vzorových šablon, kde jsou definovány základní parametry  dokumentu.

 • Seminární práce - odevzdání

  Kanál pro odevzdání seminární práce. 

 • Okruhy ke zkoušce z předmětu

  Okruhy ke zkoušce předmětu: Užitá grafika 2 – autorská kniha.
  Výsledná známka ze zkoušky se bude skládat z hodnocení praktické seminární práce a výsledků znalostního testu.

 • Vizuální komunikace

  Prezentace na téma vizuální komunikace

 • Jednotný vizuální styl

  Prezentace na téma jednotný vizuální styl.

 • Ilustrace

  Prezentace na téma knižní ilustrace.

 • Grafické umění v meziválečném období

  Prezentace na téma modernismus v grafickém designu a vizuální komunikaci.

 • Grafické umění v ve druhé polovině 20. století

  Prezentace na téma vývoje grafického designu a vizuální komunikace ve druhé polovině 20. století.

 • Autorská kniha

  Prezentace na téma autorská kniha.