Topic outline

 • General

 • Úkoly pro studující, kteří neplnili v průběhu semestru

  Vyberte si ze složky náhradní úkoly jakýkoliv text. Jako úkol odevzdejte odpovědi na otázky:

  1. Jaký text jste si vybrali a proč?

  2. O čem text byl? Uveďte hlavní myšlenky.

  3. Co jste se dozvěděli nového?

  4. Co vás překvapilo?

  Můžete si místo textů nastudovat videa z tohoto seznamu: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtOPRKzVLY0jJY-uHOH9KVU6

  V tomto případě jako úkol odevzdejte odpovědi na stejné otázky (1. Jaké video jste si vybrali a proč?, 2. O čem video bylo? Uveďte hlavní myšlenky., 3. Co jste se dozvěděli nového?, 4. Co vás překvapilo?).

  Celkem byly 4 úkoly, pokud jste neodevzdali 1 nebo 2 úkoly, vyberte si jeden text/vide. Pokud jste neodevzdali 3 nebo 4 úkoly, vybrete si 2texty/úkoly, nebo kombinaci 1 text a 1 video.

 • Postoje

  Studium postojů představuje jedno z nejdůležitějších, základních  témat sociální psychologie. Postojem v sociální psychologii vždy rozumíme nějaký vztah k určitému objektu/jevům ve světě, který nás obklopuje. Tento vztah má vždy nějakou valenci(hodnotu) a popisujeme jej jako negativní, neutrální a pozitivní.

  Klíčová slova:

  - co jsou to postoje

  - co tvoří postoje? (složky postoje)

  - stabilita postojů a vliv postojů na naše chování

  - funkce postojů

  - měření postojů

 • Sociální kognice

  Klíčová slova:

  jak poznáváme druhé lidi a jak o nich přemýšlíme ( prototypy a schémata)

  - atribuce a formování dojmu

  - stereotypy a předsudky

 • Třída jako sociální skupina

  Klíčová slova:

  - sociální skupiny a jejich dělení

  - vliv velké skupiny na chování jedince: davové a masové chování

  - struktura malé sociální skupiny

  - školní třída jako sociální skupina

  - sociometrie a její význam

 • Prosociální chování

  Klíčová slova:

  - prosociální chování a jeho důvody

  - motivace prosociálního chování ( proč pomáháme?)

  - efekt přihlížejícího  (proč někdy nepomáháme?)

  - rozptýlená zodpovědnost

 • Vliv autority a skupiny

  Klíčová slova:

  - sociální facilitace a zahálka

  - vyhovění (kompliance) a techniky pro její dosažení

  - konformita ( chování pod "tlakem skupiny")

  - poslušnost vůči autoritě ( Milgram)

  - situační podmínky a jejich vlivna agresivní chování člověka (Zimbardo Luciferův efekt)

 • Standfordský vězeňský experiment

 • Rodina a škola

  Klíčová slova:

  - posilování, zpevňování, nápodoba, identifikace

  - sociální role

  - rodinná a školní socializace 

  - výchovné styly

  - sociokulturní handicap

 • Stres a syndrom vyhoření