Topic outline

 • Evropský symbolismus na moderním divadle (a v dramatu)

   

  Dějiny evropského divadelního symbolismu jsou dějinami propadáků. Zejména pak toho francouzského, který se ovšem (zároveň) stal svého druhu elitním představitelem této oblasti evropské (divadelní) moderny.

  V tomto kurzu se proto zaměříme zejména na divadelní aktivity francouzských symbolistů (s přirozeným dialogem s dalšími evropskými kulturami: zejména ruskou, německou či českou). Nahlédneme na fungování a roli modernisticky laděného uvažování o divadle v evropských kulturách, na proměnu a zrod moderního divadla a dramatu v prostředí koncem a přelomu 19. a 20. století.

  V kontextu francouzské společnosti a kultury (haussmanovské proměny Paříže, literární hnutí "Parnasse" apod.) budou představeny divadelní aktivity uměleckých kroužků a produkce tehdejších kabaretů (Chat Noir a jeho tvůrci: Allais, Salis, Coquelin aj.), včetně fascinace modernistů stínovým a loutkovým divadlem, dále pak pokusy o vytvoření symbolistní (experimentální) divadelní scény (Fortovo "Théâtre d'Art"), ale též počátky divadelní režie v tomto prostředí (Lugné-Poe). Podrobněji bude sledována dramatická tvorba inspirativních autorů, a to jak francouzských (Villiers de l’Isle-Adam, Mallarmé, Dujardin, Péladan, ale i Jarry), tak belgických (Maeterlinck, Verhaeren).

 • materiály k četbě a ke studiu:

   

  Základní literatura k symbolismu:

  BRODSKÁ, Božena: Les Ballets russes. NAMU, Praha 2001.

  COBLENCE, Françoise: Dandysmus. Eroika, Praha 2003.

  DEÁK, František: Symbolistické divadlo. Tatran, Bratislava 1996.

  DUSIGNE, Jean-François: Le Théâtre d'Art (aventure européenne du XXe siècle). Théâtrales, Paris 1997.

  GORCEIX, Paul: Maurice Maeterlinck. Le symbolisme de la différance. St.-Pierre-du-Mont, éditions Interuniversitaires, 1997, 280 pp.

  HYVNAR, Jan: Francouzská divadelní reforma. Praha 1997.

  CHRISTOV, Petr: Tak pravil Jarryho Zelený pták (glosy ke třem překladům glos). Theatralia. 2012, roč. 15, č. 1, s. 151-168.

  KLEIN, Pavel; KŠICOVÁ, Danuše: Symbolismus na scéně MCHAT (režijní koncepce K. S. Stanislavského, Brno 2003.

  KORYČÁNKOVÁ, Simona; KLEIN, Pavel: Manifesty ruského symbolismu I. - V. Brno. Masarykova univerzita, Brno 2002-6.

  KLEIN, Pavel: Manifesty ruského symbolismu (Divadelní teorie V. J. Brjusova)Sborník Q. 4/2001.

  KLEIN, Pavel: Nástup secese a východiska moderní divadelní propagace (Les Ballets Russes). Divadelní revue. 4/2006. s. 27-44. 

  KLEIN, Pavel: Mejercholdova vize symbolismu (Pokus o rekonstrukci Maeterlinckovy Smrti Tintagila ve Studiu v roce 1905). Divadelní revue 3/2005.

  MAETERLINCK, Maurice: Krátké hry o smrti. Překlad, edice a doslov Petr Christov. Mníšek pod Brdy: NaKonári, 2014.

  MALITI-FRAŇOVÁ, Eva: Ruská symbolistická dráma. Zbornik hier. Bratislava, Tália Press 1997.

  MALITI, Eva a kol.: Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 1999.

  (ed.) SCHUMACHER, Claude: Naturalism and Symbolism in European Theatre 1850 - 1918, Cambridge University Press, 1996.

  ROBICHEZ, Jacques: Symbolisme au théâtre (Lugné-Poë et les débuts de Théâtre de l'Oeuvre), L'Arche, Paris 1957.

  ŠRÁMEK, Jiří: Dějiny francouzské literatury, Brno 1996.

   

  Výběry textů (próza, poezie, hry + předmluvy/doslovy):

  ALLAIS, Alphonse: Krásná neznámá, Odeon, Praha 1981.

  (ed.) Absintová panna, aneb Smích pařížských kabaretů, Tichá Byzanc, Praha 1997.

  BALVÍN, J., FRYČER, J., POKORNÝ, J.: Kniha o kabaretu, Praha 1988.

  DUJARDIN, Edouard: Lístek rozmarýny (orig. Les lauriers sont coupés), Odeon, Praha 1970.

  (ed.) FISCHER, Jan O.; Vondrovic, Tomáš: Smích a písně Montmartru, Československý spisovatel, Praha 1982.

  (ed.) FRYČER, Jaroslav: Neznámý parnas, Odeon, Praha 1988.

  JARRY, Alfréd: UBU (divadelní hry, texty), KRA, Praha 1993.

  LAFORGUE, Jules: Kosmické klauniády, Odeon, Praha 1985.

  L’ISLE-ADAM, Villiers de: Noc pod gilotinou, Brno 1994.

   

  Divadelní hry (seznam možno přirozeně doplňovat i o další tituly a autory):

  Paul Claudel: Saténový střevíček; Zvěstování panně Marii; Polední úděl

  Maurice Maeterlinck: Pélleas a Melissanda; Vetřelkyně; Slepci; Nitro; Modrý pták; Sestra Beatrice; Smrt Tintagilova; Princezna Maleina

  Emile Verhaeren: Svítání; Filip II

  Stéphane Mallarmé: Faunovo pozdní odpoledne; Herodias

  Villiers de l’Isle-Adam: Axel [FR]

  Edouard Dujardin: Legenda o Antonii (trilogie - Antonia; Rytíř z dávných dob; Konec Antoniin); Mystérium o bohu mrtvém a znovu vzkříšeném; Věčný návrat

  Elémir Bourges: Soumrak bohů (Le crépuscule des dieux)

  Josephin Pélladan: Synové hvězd; Kníže byzantský

   

  hudba k poslechu i jako kulisa k četbě a studiu:

  • Richard Wagner
  • Claude Debussy
  • Hector Berlioz
  • Igor Stravinskij