Topic outline

 • General

 • DP seminář

  Úvodní setkání - informace o předmětu, častých chybách a omylech diplomantů při výběru tématu, relaizaci výzkumu, rozvržení a strukturaci práce, strategii psaní

  Základní informace jsou doplněny:

  Příručka pro zpracování pro zpracování bibliografických odkazů při psaní diplomových a seminárních prací <http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-30-version1-222.doc>  pro FHS (M. Skovajsa) viz též prezentaci, kde jsou hlavní typy odkazů z této Příručky

  Návod na strukturu a grafickou úpravu DP

  Návod na stažení knih a článků ebarary a EBSCO

  Powerpointovou prezentací zdrojů literatury a základních forem citací a způsobu odkazování

 • PREZENTACE DP projektů

  Na druhém setkáné budou studenti a studentky prezentovat projekt svého DP výzkumu a stukturu své DP v powerpointu dle následující osnovy dle požadavků doc. J. Šubrta .

  Délka prezentace 10-15 minut

  Klíčové body osnovy DP projektu :  PROČ CO JAK zkoumám:

  PREZENTACE  DP PROJEKTU osnova

  - název a téma práce
  - vlastní motivace volby tématu a společenská ? relevance tématu
  - kdo je vedoucím práce, charakterizovat dosavadní spolupráci s ním
  - charakter práce (teoretická či teoreticko-empirická)
  - obecně teoretická východiska zkoumání (prameny, literatura)
  - úroveň dosavadního poznání (co o tématu bylo dosud zjištěno)
  .- metoda či metodologie badatelské práce - obecně popř.  podrobnější informace o  metodologickém přístupu ke zkoumanému problému - specificky
  - výzkumné otázky nebo hypotézy, které si kladou či zastávají
  - k čemu  zatím sami dospěli ve svém bádání
  - cíle, o kterých předpokládají, že by je měli v práci dosáhnout (anticipace   závěrů práce)
   
 • TŘETÍ SETKÁNÍ

  Prezentace projektů a rozpracovaných diplomových výzkumů a vzájemná oponentura - viz soubor projektů DP

 • ČÁST DP k odevzdání a komentáři

  PRVNÍ ČÁST DIPLOMKY KONZULTOVANÉ PŘEDEM SE SVÝM ŠKOLITELEM ODEVZDEJTE DO 15.6 sem ke komentáři