Topic outline

 • Anotace

  Kurz představí zásadní teorie a koncepty v současných migračních studiích, jejich kritickou reflexi a genderově senzitivní interpretaci empirických dat. Detailně se bude věnovat problematice specifických strategií ženské /mužské migrace, vlivu migrace a migračních politik na genderové role a rodinu, budeme analyzovat transformaci rodiny a domácnosti v procesu migrace. Neopomeneme také problematiku intersekce (třídy, věku, genderu atd.) a znevýhodnění v procesu migrace. Na základě četby a přednášek budeme také diskutovat genderová specifika dynamiky současné pracovní a nucené migrace do EU a České republiky. 

 • 1. Úvod do migračních studií

 • 2. Gender a hranice: disciplinace migrace

 • 3. Gender a politická ekonomie čekání (detence, tábory)

 • 4. Gender v migračních a integračních politikách

 • 5. Gender a transformace genderových rolí v procesu migrace

 • 6. Rodina v procesu migrace

 • 7. Transnacionální praktiky péče

 • 8. Maskulinita v procesu migrace

 • 9. Migrace a práce – nájemná práce v domácnosti a migrantky

 • 10. Migrace a obchodování s lidmi (tzv. human trafficking)

 • 11. Stárnutí a migrace

 • 12. Gender, migrace a rozvoj

 • 13. Gender a občanství, moderovaná diskuse se ženou s migrační/uprchlickou zkušeností