Topic outline

 • Anotace

  Kurz si klade za cíl představit základní přístupy k mediální konstrukci genderu. Zabývá se jí ve vztahu k mediálním obsahům, publiku a produkci, přičemž specifickou část představují nová média a sociální sítě. Každý blok se zabývá teoretickou reflexí dané problematiky, představuje také empirická data a příklady z praxe.

 • 1. Média a společnost, funkcionalistické přístupy – liberální, radikální a alternativní perspektivy

 • 2. Média a konstrukce identity

 • 3. Feministické kritiky médií

 • 4. Mediální obsahy

 • 5. Konstrukce genderu v mediálních textech: reklama

 • 6. Konstrukce genderu v mediálních textech: tzv. femininní a maskulinní žánry

 • 7. Konstrukce genderu v mediálních textech: feministická filmová kritika

 • 8. Mediální organizace a politická ekonomie médií

 • 9. Gender a publika

 • 10. Gender a publika: metody výzkumu

 • 11. Konzumace mediálních obsahů: genderová socializace a pohádky

 • 12. Konzumace mediálních obsahů: kult hvězd, fanouškovství a fandom

 • 13. Nová média, sociální sítě a počítačové hry