Topic outline

 • Anotace

  Kurz se zaměřuje na diskurzy (bio)medicíny a jejich roli v produkci společenských představ o těle, zdraví a normalitě. Diskutuje, jakým způsobem je představa pohlaví, genderu, rasy, etnicity a sexuální orientace ustavována prostřednictvím biomedicínského vědění o těle a jak jsou tyto představy zakotvovány do fungování medicíny jako sociální instituce. Cílem kurzu je kriticky promýšlet, jak se biomedicínské vědění o těle a zdraví stává součástí technik moci a jak odráží, reprodukuje či potenciálně podrývá různé systémy z(ne)výhodnění. 

 • 1. Tělo v diskurzech biomedicíny

 • 2. Přírodní vědy a konstrukce „normality“

 • 3. Historická a společenská podmíněnost vědění o těle

 • 4. Biologický determinismus a sociální vědy

 • 5. Proměny diskurzů biologické rozdílnosti (příklad pohlaví a genderu)

 • 6. Ustavování kategorií „přirozené“ biologické odlišnosti

 • 7. Výzkumy mezipohlavních rozdílů

 • 8. Tělo, moc a kontrola – medicína jako sociální instituce

 • 9. Koncept biomoci

 • 10. Koncept biopolitiky (M. Foucault, N. Rose)

 • 11. Proměny moderní biopolitiky

 • 12. Techniky biopolitiky: eugenické hnutí, politika jednoho dítěte

 • 13. Techniky biopolitiky: prenatální diagnostika

 • 14. Současné výzvy bioetiky