Topic outline

 • Anotace

  Kurz se zaměřuje na několik základních konceptů a tematických oblastí současné feministické politické teorie a filozofie a jejich prostřednictvím představuje zásadní feministicko-politické diskuse a jejich argumenty. Jde především o vztah soukromého a veřejného, který se zkoumá i prostřednictvím feministického kritického čtení kanonických textů politické filozofie, a také o vztah univerzálního a partikulárního. Kurz představuje feministickou politickou teorii jako projekt, který se pohybuje na poli demokratické teorie a na poli teorie emancipace.

 • 1. Projekty feministické politické teorie

 • 2. Rodina jako spona mezi veřejným a soukromým

 • 3. Domov a hodnota soukromí

 • 4. Politická ontologie těla a veřejnosti

 • 5. Multikulturalismus a univerzalismus

 • 6. Rovnost a emancipace

 • 7. Afektivní teorie univerzalizmu

 • 8. Feministické přístupy k demokratické teorii

 • 9. Deliberativní demokracie

 • 10. Radikální demokracie

 • 11. Feministické přístupy ke svobodě

 • 12. Foucaultovské interpretace svobody

 • 13. Arendtovské interpretace svobody