• 6. Rozvíjení spolupráce studentů

5. Sběr a hodnocení prací studentů7. Testování v Moodlu