Тематический план

 • 1. Nástroje e-learningu a prostředí LMS Moodle

  Tato kapitola obsahuje studijní materiály a užitečné odkazy k úvodnímu setkání.

  Na obecné rovině se budeme  zabývat e-learningem, jeho významem a historií a autorskými právy. Dále budou zmíněny e-learningové nástroje na UK se zaměřením na LMS MOODLE, kterým se budeme zabývat v 7 následujících setkáních.

  Naplní prvního setkání je založení a nastavení kurzu, zapisování účastníků do kurzu včetně přístupu pro hosty, nastavení kurzu a režim skupin.

  Zde jsou prezentace k prvnímu setkání

  Файлы: 3Страница: 1Гиперссылки: 7Пояснения: 2Тест: 1
 • 2. E-learning z pedagogického hlediska

  Tato kapitola se věnuje didaktice a metodice e-learningu.

  V první prezentaci je zpracováno použití různých nástojů e-learnigu z pohledu pěti nejrozšířenějších teorií učení.

  Prezentace didaktika e-learningu seznamuje s pěti různými ID modely, z kterých lze vycházet při návrhu výuky formou e-learningu. Jednotlivé modely vycházejí z různých teorií učení.

  Файлы: 4Тест: 1
 • 3. Tvorba studijního obsahu

  V tomto oddíle se seznámíme s možností vkládání studijních materiálů do kurzu. Vkládání je velmi jednoduché a intuitivní. Nejprve zapneme režim úprav pomocí ozubeného kolečka vpravo nahoře (druhé tlačítko). Pak v příslušné kapitole, kam chceme materiál vložit klikneme na tlačítko Přidat činnost nebo studijní materiál. Zobrazí se nám okno s širokou nabídkou činností a materiálů. Ve spodní části okna vybereme příslušný typ materiálu. Každý typ studijního materiálu je specifický a musíme zvolit ten, který nám nejvíce vyhovuje. Pak materiál vložíme pomocí jeho nastavení.

  Файлы: 2Страница: 1Папка: 1Книги: 2Гиперссылка: 1Лекции: 2Тест: 1
 • 4. Nástroje pro komunikaci

  Задание: 1Файл: 1Форум: 1Опросы: 2Пояснение: 1Обратная связь: 1Анкеты: 2Тест: 1
 • 5. Sběr a hodnocení prací studentů

  Задание: 1Файлы: 2Семинары: 2Тест: 1
 • 6. Rozvíjení spolupráce studentů

  Пояснения: 6Файл: 1Глоссарии: 2База данных: 1Вики: 1Тест: 1
 • 7. Testování v Moodlu

  Пояснение: 1Файл: 1Тесты: 5Гиперссылка: 1
 • 8. Sledování aktivity studenta

  Файл: 1Пояснения: 3Гиперссылка: 1Тест: 1
 • Ostatní nástroje e-learningu na UK

  Файлы: 5Гиперссылки: 4
 • Тема 12

  Задание Turnitin 2: 1