Тематический план

 • 1. Nástroje e-learningu a prostředí LMS Moodle

  Tato kapitola obsahuje studijní materiály a užitečné odkazy k úvodnímu setkání.

  Na obecné rovině se budeme  zabývat e-learningem, jeho významem a historií a autorskými právy. Dále budou zmíněny e-learningové nástroje na UK se zaměřením na LMS MOODLE, kterým se budeme zabývat v 7 následujících setkáních.

  Naplní prvního setkání je založení a nastavení kurzu, zapisování účastníků do kurzu včetně přístupu pro hosty, nastavení kurzu a režim skupin.

  Zde jsou prezentace k prvnímu setkání

  Файлы: 3 Страница: 1 Гиперссылки: 7 Пояснения: 2 Тест: 1
 • 2. E-learning z pedagogického hlediska

  Tato kapitola se věnuje didaktice a metodice e-learningu.

  V první prezentaci je zpracováno použití různých nástojů e-learnigu z pohledu pěti nejrozšířenějších teorií učení.

  Prezentace didaktika e-learningu seznamuje s pěti různými ID modely, z kterých lze vycházet při návrhu výuky formou e-learningu. Jednotlivé modely vycházejí z různých teorií učení.

  Файлы: 4 Тест: 1
 • 3. Tvorba studijního obsahu

  V tomto oddíle se seznámíme s možností vkládání studijních materiálů do kurzu. Vkládání je velmi jednoduché a intuitivní. Nejprve zapneme režim úprav pomocí ozubeného kolečka vpravo nahoře (druhé tlačítko). Pak v příslušné kapitole, kam chceme materiál vložit klikneme na tlačítko Přidat činnost nebo studijní materiál. Zobrazí se nám okno s širokou nabídkou činností a materiálů. Ve spodní části okna vybereme příslušný typ materiálu. Každý typ studijního materiálu je specifický a musíme zvolit ten, který nám nejvíce vyhovuje. Pak materiál vložíme pomocí jeho nastavení.

  Файлы: 2 Страница: 1 Папка: 1 Книги: 2 Гиперссылка: 1 Лекции: 2 Тест: 1
 • 4. Nástroje pro komunikaci

  Задание: 1 Файл: 1 Форум: 1 Опросы: 2 Пояснение: 1 Обратная связь: 1 Анкеты: 2 Тест: 1
 • 5. Sběr a hodnocení prací studentů

  Задание: 1 Файлы: 2 Семинары: 2 Тест: 1
 • 6. Rozvíjení spolupráce studentů

  Пояснения: 6 Файл: 1 Глоссарии: 2 База данных: 1 Вики: 1 Тест: 1
 • 7. Testování v Moodlu

  Пояснение: 1 Файл: 1 Тесты: 5 Гиперссылка: 1
 • 8. Sledování aktivity studenta

  Файл: 1 Пояснения: 3 Гиперссылка: 1 Тест: 1
 • Ostatní nástroje e-learningu na UK

  Файлы: 5 Гиперссылки: 4
 • Zakončení kurzu

 • Тема 12

  Задание Turnitin 2: 1