Aperçu des sections

  • V tomto fóru najdete důležité informace od lektorů týkající se organizace výuky včetně shrnutí, co se dělo na jednotlivých setkáních.
  • Termíny jednotlivých prezenčních setkání. 

 • 1. Nástroje e-learningu a prostředí LMS Moodle

  Tato kapitola obsahuje studijní materiály a užitečné odkazy k úvodnímu setkání.

  Na obecné rovině se budeme  zabývat e-learningem, jeho významem a historií a autorskými právy. Dále budou zmíněny e-learningové nástroje na UK se zaměřením na LMS MOODLE, kterým se budeme zabývat v 7 následujících setkáních.

  Naplní prvního setkání je založení a nastavení kurzu, zapisování účastníků do kurzu včetně přístupu pro hosty, nastavení kurzu a režim skupin.

  Zde jsou prezentace k prvnímu setkání

  Fichiers: 3 Page: 1 URLs: 7 Zones texte et média: 2 Test: 1
 • 2. E-learning z pedagogického hlediska

  Tato kapitola se věnuje didaktice a metodice e-learningu.

  V první prezentaci je zpracováno použití různých nástojů e-learnigu z pohledu pěti nejrozšířenějších teorií učení.

  Prezentace didaktika e-learningu seznamuje s pěti různými ID modely, z kterých lze vycházet při návrhu výuky formou e-learningu. Jednotlivé modely vycházejí z různých teorií učení.

  Fichiers: 4 Test: 1
 • 3. Tvorba studijního obsahu

  V tomto oddíle se seznámíme s možností vkládání studijních materiálů do kurzu. Vkládání je velmi jednoduché a intuitivní. Nejprve zapneme režim úprav pomocí ozubeného kolečka vpravo nahoře (druhé tlačítko). Pak v příslušné kapitole, kam chceme materiál vložit klikneme na tlačítko Přidat činnost nebo studijní materiál. Zobrazí se nám okno s širokou nabídkou činností a materiálů. Ve spodní části okna vybereme příslušný typ materiálu. Každý typ studijního materiálu je specifický a musíme zvolit ten, který nám nejvíce vyhovuje. Pak materiál vložíme pomocí jeho nastavení.

  Fichiers: 2 Page: 1 Dossier: 1 Livres: 2 URL: 1 Leçons: 2 Test: 1
 • 4. Nástroje pro komunikaci

  Devoir: 1 Fichier: 1 Forum: 1 Sondages: 2 Zone texte et média: 1 Feedback: 1 Consultations: 2 Test: 1
 • 5. Sběr a hodnocení prací studentů

  Devoir: 1 Fichiers: 2 Ateliers: 2 Test: 1
 • 6. Rozvíjení spolupráce studentů

  Zones texte et média: 6 Fichier: 1 Glossaires: 2 Base de données: 1 Wiki: 1 Test: 1
 • 7. Testování v Moodlu

  Zone texte et média: 1 Fichier: 1 Tests: 5 URL: 1
 • 8. Sledování aktivity studenta

  Fichier: 1 Zones texte et média: 3 URL: 1 Test: 1
 • Ostatní nástroje e-learningu na UK

  Fichiers: 5 URLs: 4
 • Zakončení kurzu

 • Section 12

  Exercice Turnitin 2: 1