Themen dieses Kurses

 • 1. Nástroje e-learningu a prostředí LMS Moodle

  Tato kapitola obsahuje studijní materiály a užitečné odkazy k úvodnímu setkání.

  Na obecné rovině se budeme  zabývat e-learningem, jeho významem a historií a autorskými právy. Dále budou zmíněny e-learningové nástroje na UK se zaměřením na LMS MOODLE, kterým se budeme zabývat v 7 následujících setkáních.

  Naplní prvního setkání je založení a nastavení kurzu, zapisování účastníků do kurzu včetně přístupu pro hosty, nastavení kurzu a režim skupin.

  Zde jsou prezentace k prvnímu setkání

  Dateien: 3Textseite: 1Links/URLs: 7Textfelder: 2Test: 1
 • 2. E-learning z pedagogického hlediska

  Tato kapitola se věnuje didaktice a metodice e-learningu.

  V první prezentaci je zpracováno použití různých nástojů e-learnigu z pohledu pěti nejrozšířenějších teorií učení.

  Prezentace didaktika e-learningu seznamuje s pěti různými ID modely, z kterých lze vycházet při návrhu výuky formou e-learningu. Jednotlivé modely vycházejí z různých teorií učení.

  Dateien: 4Test: 1
 • 3. Tvorba studijního obsahu

  V tomto oddíle se seznámíme s možností vkládání studijních materiálů do kurzu. Vkládání je velmi jednoduché a intuitivní. Nejprve zapneme režim úprav pomocí ozubeného kolečka vpravo nahoře (druhé tlačítko). Pak v příslušné kapitole, kam chceme materiál vložit klikneme na tlačítko Přidat činnost nebo studijní materiál. Zobrazí se nám okno s širokou nabídkou činností a materiálů. Ve spodní části okna vybereme příslušný typ materiálu. Každý typ studijního materiálu je specifický a musíme zvolit ten, který nám nejvíce vyhovuje. Pak materiál vložíme pomocí jeho nastavení.

  Dateien: 2Textseite: 1Verzeichnis: 1Bücher: 2Link/URL: 1Lektionen: 2Test: 1
 • 4. Nástroje pro komunikaci

  Aufgabe: 1Datei: 1Forum: 1Abstimmungen: 2Textfeld: 1Feedback: 1Umfragen: 2Test: 1
 • 5. Sběr a hodnocení prací studentů

  Aufgabe: 1Dateien: 2Gegenseitige Beurteilungen: 2Test: 1
 • 6. Rozvíjení spolupráce studentů

  Textfelder: 6Datei: 1Glossare: 2Datenbank: 1Wiki: 1Test: 1
 • 7. Testování v Moodlu

  Textfeld: 1Datei: 1Tests: 5Link/URL: 1
 • 8. Sledování aktivity studenta

  Datei: 1Textfelder: 3Link/URL: 1Test: 1
 • Thema 12

  Turnitin-Aufgabe 2: 1