Topic outline

 • Anotace

  Kurz zprostředkuje studujícím základní pojmy a argumenty feministického myšlení. Zaměřuje se zejména na teorie první a druhé vlny feminismu a jejich propojení s dominantními politickými ideologiemi 19. a 20. století – liberalismem a socialismem. Zdůrazňuje také teoretický přínos radikálního feminismu druhé vlny a jeho kritik a představuje také základní poststrukturalistické teorie. Cílem předmětu je ozřejmit různá teoretická vysvětlení příčin genderové nerovnosti a jejich normativní východiska.

 • 1. Feminismus, feministické myšlení, feministické teorie

 • 2. Feminismus v osvícenském myšlení a Francouzské revoluci

 • 3. Liberální feminismus v 19. století

 • 4. Socialistický feminismus v 19. a na počátku 20. století

 • 5. České a slovenské feministické myšlení

 • 6. Simone de Beauvoir

 • 7. Liberální feminismus v 2. polovině 20. století

 • 8. Radikální feminismus v 2. polovině 20. století

 • 9. Marxistický a socialistický feminismus v 2. polovině 20. století

 • 10. Kritiky heteronormativity a bělošství ve feminismu v 2. polovině 20. století

 • 11. Poststrukturalistické přístupy k moci

 • 12. Performativita genderu

 • 13. Teorie genderu