Topic outline

 • Anotace

  Kurz představuje gender jako metodologický nástroj literární analýzy, a to jak na úrovni obsahu literárních děl a jejich recepce, tak na úrovni literárního provozu. Zaměřuje se na feministické perspektivy konceptů reprezentace ve smyslu zastupování i zobrazování ve vztahu k literárnímu kánonu, autorství a literatuře jako nástroji genderové socializace. Věnuje se pečlivému čtení (close reading) vybraných textů, literární kritice a formám subverze významového a genderového řádu prostřednictvím literatury, diskursu a jazyka. 

 • 1. Gender a literatura – kritická reflexe literárněvědných pojmů

 • 2. Feministická kritika literárního kánonu

 • 3. Feministické teorie a vývoj euroamerické literární teorie 20. století

 • 4. Gynokritika

 • 5. Političnost literatury a koncept autorství

 • 6. Interpretace a čtenářská interpelace

 • 7. Feministická archetypální analýza

 • 8. Francouzská feministická psychoanalytická škola

 • 9. Postkoloniální feministická literární kritika – Asie

 • 10. Postkoloniální a dekoloniální literární kritika – Severní a Latinská Amerika

 • 11. Intersekcionální přístupy v interpretaci literatury

 • 12. Queer teorie

 • 13. Feministická naratologie

 • 14. Praktická cvičení – genderový rozbor vybraných literárních textů