Osnova témat

  • Anotace

    Náplní závěrečného diplomního semináře, povinného ve čtvrtém semestru studia, je vlastní psaní diplomové magisterské práce. Obsahem tohoto semináře je pravidelné setkávání studujících, kteří již písemně zpracovávají své výzkumy a dokončují diplomovou práci, s vedoucími či konzultanty svých projektů. Cílem kurzu je pravidelný rozbor průběhu psaní práce na individuální bázi mezi jednotlivými studujícími a jejich konzultanty. Kritická diskuse o procesu psaní a obsahu diplomových prací může probíhat také formou kolektivního čtení a vzájemné kritiky mezi studujícími pod odborným konzultantským dohledem.

    Vzhledem ke koncepci kurzu nejsou jednotlivá témata fixně určena.