Topic outline

 • Úvodní informace

   

  Požadavky na absolvování:

  1) účast minimálně na 4 setkáních z 6

  2) příprava mezi jednotlivými lekcemi (dle zadání, nemusí být na všechny lekce, je nezbytné sledovat pokud chybíte)

  3) odevzdání minimálně 4 zpracovaných reflexí na jednotlivé lekce/úkoly (výběr je na vás)

  4) zpracování krátké závěrečné reflexe 

 • Seznámení & Principy a cíle sociálně psychologického výcviku

  V první lekci se budeme věnovat především vzájemnému seznámení prostřednictvím interaktivních aktivit.

  Základní informace o principy a cílech sociálně psychologického výcviku můžete získat absolvováním online lekce (viz link Nearpod), která je doplňkem k prvnímu setkání. 

  Zdroje k tématu sociálně-psychologický výcvik (historie, vlivy, metody, příklady cvičení): 

  - Kolařík, M. Interakční psychologický výcvik 2. vydání. Grada.

  - Kolařík, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi. Grada.

  - Kučírek, J. Aplikovaná psychologie. Vybraná témata. Grada.

  • V kurzu máte za úkol odevzdat alespoň 4 reflexe na proběhlou lekci. Reflexe tedy běžně napíšete, až po uskutečněné lekci. Nicméně v případě, že byste se zrovna lekce neúčastnili, můžete reflexi napsat poté, co si uděláte přípravu dle instrukcí. Které 4 reflexe zpracujete, je na vaší volbě.

   V reflexi se zaměřte na se na to, co vám lekce přinesla, jak ji hodnotíte, jak byste tuto zkušenost mohli využít ve své pedagogické praxi (případně další postřehy dle vašeho zájmu). Nepopisujte podrobně , co jsme na lekci dělali - cílem reflexe je vaše zhodnocení... 

   Reflexe vždy odevzdejte před následující lekcí (u poslední lekce do dvou týdnů po uběhnutí této lekce).  Délka 1/2 - 1 normostrana.

 • II. Moje hodnoty a profesní představy

  Na druhé lekci se budeme věnovat tématu profesních zkušeností a hodnot. Před lekcí si prosím připravte aktivitu níže.

  Příprava na lekci: Pouštění draka

  V tomto úkolu dostanete možnost reflektovat své zkušenosti ze zaměstnání (brigády, praxe) prostřednictvím metafory draka, kterého chodíme pouštět venku za větru. Prosím, zpracujte pro svou aktuální práci (nebo nejčerstvější pracovní zkušenost), v navazujících otázkách se pak můžete zamyslet šířeji nad svými pracovními zkušenostmi. 

  Představte si, že je vaše práce drak   - jak vypadá? Jak se chová? Jaký k němu  máte vztah? 

  Draka si můžete sami namalovat podle přiloženého souboru, nebo využít nabídnutý obrázek. Pracovní list také obsahuje další pokyny a otázky.

  Instrukce: 

  Vytiskněte si přiložený pracovní list. Pro vyplnění můžete použít různé barvy (každý dílek draka = jedno ze čtyř témat ve vztahu k vaší pracovní zkušenosti: mysl (Jak vaše práce působí na vaši mysl?), hodnoty (V jakém vztahu je vaše práce s vašimi hodnotami?), emoce (Jaké emoce ve vás vaše práce vyvolává?), tělo (Jak působí vaše práce na vaše tělo?).

  Napište si vše, co vás k dané oblasti napadá (viz otázky na pracovním listu). Takto "popište" celého draka a pak se zamyslete nad navazujícími otázkami uvedenými na pracovním listu. Doporučuji i zde odpovědi zaznamenat. Pro splnění úkolu je opravdu potřeba pustit uzdu fantazii a ponořit se do metafory práce=papírový drak, pracuji = létám s drakem. Například: Moje práce nepůsobí dobře na moje tělo, vyžaduje dlouhé sezení u počítače a pak mě leccos bolí. Práce je hodně a nestíhám cvičit. ... Nebo Počasí při pouštění draka je v poslední době napjaté jako před bouřkou (= V práci se schyluje ke konfliktům, problémy gradují.) Mám z takového počasí strach a uvažuju, že je potřeba s pouštěním draka skoncovat (=přemýšlím o výpovědi). 

  Upraveno podle Amundson, N.  (2009). Active Engagement. (https://www.normanamundson.com/)

 • III. Spolupráce a vztahy

  Příprava na lekci: není

 • IV. Významné životní vlivy a milníky v mém životě

  Příprava na lekci:

  Podle pokynů níže prosím zpracujte svou "dráhu života" a přípravu si s sebou vezměte na lekci. 

  • Cílem reflexe je propojit vaši osobní zkušenost s vypracovaným zadáním s diskusí, která proběhne ve výuce - jde tedy o zachycení celého procesu. 

   Můžete i přímo přiložit vaši vypracovanou dráhu života, ale není to povinné. 

 • V. Změny

  Příprava na lekci:  není, ale vezměte si s sebou/připomeňte si dráhu života, budeme dělat navazující aktivitu. 

 • VI. Dojmy

  Příprava na lekci tentokrát vyžaduje spolupráci s několika dalšími lidmi. Cílem prozkoumat, to, jak se vidíme a jak nás vidí druzí. Odlišují se tyto pohledy  - dojmy - v něčem?  Níže máte k dispozici pracovní list, který vyplníte nejdříve sami a potom požádáte o vyplnění 3 další osoby - někoho z rodiny, kamaráda/ku, někoho, kdo vás zná v pracovním kontextu. 

  Při diskusi v lekci splnění úkolu nemusíte sdílet vyplněné listy, stačí vaše reflexe aktivity. Listy však mějte s sebou. 

 • Závěrečný úkol pro zápočet

  Reflexe: Sociálně-psychologický výcvik 

  Reflexe vaší zkušenosti s výcvikem - co jste se dozvěděl/a o sobě? Jak se vaše přemýšlení proměnilo v průběhu kurzu? Jak je možné nové zkušenosti dále využít (v studijním i osobním životě, v pedagogické práci)?

  Rozsah 1 - 2 strany. Termín odevzdání kdykoliv po skončení prezenční výuky a po celé zkouškové období. Zápočet bude udělen po odevzdání závěrečné reflexe a při splnění podmínky 4x prezenční účast, 4xprůběžná reflexe.