Topic outline

 • Úvodní informace

  Výuka LS 2021 probíhá v distančním režimu: 

  Synchronní online setkávání dle vašeho rozvrhu - přihlašovací link je vždy stejný, a to pro obě dvě skupiny (připojíte se k meetingu dle svého rozvrhu):

  Topic: Sociálně-psychologický výcvik ve skupině

  Time: This is a recurring meeting Meet anytime

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/95113182710?pwd=bG1ET1czekRzcWNoRVQ5K2JCZVhYQT09

  Meeting ID: 951 1318 2710
  Passcode: 380691

  Asynchronní  příprava (reflexe lekcí a úkolů):

  - bude v každém týdnu výuky připravena v Moodle, přípravu je nezbytné plnit PŘED lekcí

  Do moodle kurzu se musíte přihlásit s heslem (zápis sebe sama do kurzu).

  Požadavky na absolvování:

  1) účast minimálně na 3 online setkáních z 6 (prosím hlašte se se jménem, přihlášení přes mobil často udává jen typ mobilu atp, je potřeba upravit nebo mě informovat email, abych vás zapsala správně)

  2) příprava úkolů mezi jednotlivými lekcemi (na všechny lekce, i pokud se neúčastníte)

  3) odevzdání minimálně 4 zpracovaných reflexí na jednotlivé lekce/úkoly (výběr je na vás)

  3) zpracování krátké závěrečné reflexe (cca 1 strana shrnutí celého kurzu, co konkrétně vám přinesl)

  • I. (24. 2. 2021) Seznámení & Principy a cíle sociálně psychologického výcviku

   Principy a cíle sociálně psychologického výcviku (dílčí metody aplikované v sociálně psychologickém výcviku, včetně psychohygieny, tvorba pozitivního psychosociálního klimatu ve skupině dětí a mládeže)

   Zdroje - k dispozici přes aplikaci/web Bookport (zajištěný přístup pro UK):

   - Kolařík, M. Interakční psychologický výcvik 2. vydání

   - Kolařík, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi

   - Kučírek, J. Aplikovaná psychologie. Vybraná témata

  • II. (10.3. 2021): Moje hodnoty a profesní představy

   Na druhé lekci se budeme věnovat tématu profesních zkušeností a hodnot. Před lekcí si prosím připravte aktivitu níže.

   Příprava na lekci: Pouštění draka

   V tomto úkolu dostanete možnost reflektovat své zkušenosti ze zaměstnání (brigády, praxe) prostřednictvím metafory draka, kterého chodíme pouštět venku za větru. Prosím, zpracujte pro svou aktuální práci (nebo nejčerstvější pracovní zkušenost), v navazujících otázkách se pak můžete zamyslet šířeji nad svými pracovními zkušenostmi. 

   Představte si, že je vaše práce drak   - jak vypadá? Jak se chová? Jaký k němu  máte vztah? 

   Draka si můžete sami namalovat podle přiloženého souboru, nebo využít nabídnutý obrázek. Pracovní list také obsahuje další pokyny a otázky.

   Instrukce: 

   Vytiskněte si přiložený pracovní list. Pro vyplnění můžete použít různé barvy (každý dílek draka = jedno ze čtyř témat ve vztahu k vaší pracovní zkušenosti: mysl (Jak vaše práce působí na vaši mysl?), hodnoty (V jakém vztahu je vaše práce s vašimi hodnotami?), emoce (Jaké emoce ve vás vaše práce vyvolává?), tělo (Jak působí vaše práce na vaše tělo?).

   Napište si vše, co vás k dané oblasti napadá (viz otázky na pracovním listu). Takto "popište" celého draka a pak se zamyslete nad navazujícími otázkami uvedenými na pracovním listu. Doporučuji i zde odpovědi zaznamenat. Pro splnění úkolu je opravdu potřeba pustit uzdu fantazii a ponořit se do metafory práce=papírový drak, pracuji = létám s drakem. Například: Moje práce nepůsobí dobře na moje tělo, vyžaduje dlouhé sezení u počítače a pak mě leccos bolí. Práce je hodně a nestíhám cvičit. ... Nebo Počasí při pouštění draka je v poslední době napjaté jako před bouřkou (= V práci se schyluje ke konfliktům, problémy gradují.) Mám z takového počasí strach a uvažuju, že je potřeba s pouštěním draka skoncovat (=přemýšlím o výpovědi). 

   Upraveno podle Amundson, N.  (2009). Active Engagement. (https://www.normanamundson.com/)

  • III. (24. 3. 2021): Významné životní vlivy a milníky v mém životě

   Příprava na lekci:

   Podle pokynů níže prosím zpracujte svou "dráhu života" a přípravu si s sebou vezměte na online lekci. 

  • IV. (7. 4. 2021) Změny

   Příprava na lekci: 

   V návaznosti na dráhu života vypracujte prosím pracovní list "tranzice" (pokyny přímo v souboru). Vypracované mějte k dispozici na online lekci. 

  • V. (21. 4. 2021) Spolupráce a vztahy

   Příprava na lekci:

   Příprava na lekci tentokrát vyžaduje spolupráci s několika dalšími lidmi. Cílem prozkoumat, to, jak se vidíme a jak nás vidí druzí. Odlišují se tyto pohledy  - dojmy - v něčem?  Níže máte k dispozici pracovní list, který vyplníte nejdříve sami a potom požádáte o vyplnění 3 další osoby - někoho z rodiny, kamaráda/ku, někoho, kdo vás zná v pracovním kontextu. 

   Při diskusi v lekci splnění úkolu nemusíte sdílet vyplněné listy, stačí vaše reflexe aktivity. Listy však mějte s sebou. 

  • VI. (5. 5. 2021): Práce se stresem a závěrečné hodnocení

   Před posledním setkáním si zkuste nácvik relaxace podle instruktážního videa. Obzvlášť v dnešní době se to myslím může hodit :-) Prosím,  o vyzkoušení alespoň jedné metody - níže nabízím tři odkazy - můžete si vybrat libovolné  video, které k nácviku využijete, doporučím však pokud vyzkoušíte alespoň dvě a uděláte si srovnání. 

   Zároveň otevírám diskusí fórum, pokud byste chtěli ostatním doporučit nějaké vaše oblíbené relaxační techniky, tak to ocením. Bude fajn, když budete sdílet i tipy, které lze využít při práci s dětmi.

  • Závěrečný úkol pro zápočet

   Reflexe: Sociálně-psychologický výcvik v době pandemie

   Tento semestr kurz proběhl ve velmi neobvyklých a omezených podmínkách. 

   Reflexe - co jsme se naučili (o sobě díky kurzu/plnění úkolů, o sobě díky reakci na omezení??), co jsme se nenaučili (v čem je omezené učení na dálku, v čem je hlavní limit "výcviku" online?)

   Rozsah cca 1 strana. Termín odevzdání kdykoliv ve zkouškovém období (sledujte prosím aktualizovaný harmonogram semestru), zápočet bude udělen po odevzdání.