Topic outline

 • Úvodní informace

  Nové informace 5.5.:

  Online verze kurzu je v tuto chvíli finalizovaná: 

  - máte k dispozici šest náhradní úkolů, pro zápočet je třeba splnit/nahradit 4 setkání

  - nabízím možnost zúčastnit se online diskuse viz níže

  - specifikovala jsem podmínky pro udělení zápočtu

  Pokud máte splněné čtyři náhradní úkoly (resp. zúčastnili jste se jednoho setkání a máte alespoň tři úkoly), tak můžete odevzdávat závěrečnou reflexi pro udělení zápočtu.

  V případě dotazů se neváhejte ozvat na můj email katerina.machovcova@pedf.cuni.cz

  Moc děkuji za vaše zapojení do kurzu - není to jednoduché, obzvlášť u tohoto typu kurzu, ale vaše reflexe a příspěvky do diskuse jsou skvělé :-)

  Katka

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nové informace:

  - prozatím kurz běží provizorně na dálku

  - není jisté, zda dojde k náhradě kontaktních setkání

  - můžete začít pracovat na úkolech níže, přičemž 1 splněný úkol = 1 nahrazené osobní setkání (povinně 4 za celý kurz)

  - závěrečný úkol bude specifikován v návaznosti na to zda dojde nebo nedojde k obnovení výuky

  Pokud vám nejdou vkládat úkoly, tak se musíte v nastavení přihlásit s heslem (bylo zasláno emailem). 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Na úvodním setkání se seznámíme se způsobem, jak bude kurz vyučován, s požadavky k zápočtu a zejména navzájem mezi sebou :-)

  Kurz je vyučován zážitkově, takže se pouze velmi krátce seznámíme s tím, co je to sociálně-psychologický výcvik ve skupině - další informace si prosím nastudujte v doporučené literatuře, osobně nejvíce vycházím z publikace Kolařík, M. (2011). Interakční psychologický výcvik. Grada (K dispozici v knihovně, vybrané knihy od Grady máte přístupné v el. podobě přes platformu BOOKPORT). Na kurzu  můžeme případně zodpovědět vaše dotazy či nejasnosti. 

  Upozornění pro skupinu B (sudý týden) - výuka začíná 18.3.2020

  Upozornění pro skupinu A (lichý týden) - zrušená výuka 6.5.2020 - rektorský den

  Obě skupiny by tak měly proběhnout 5x, k absolvování kurzu je nutná 4x účast a zpracování reflexe (pokyny budou zveřejněny). 

 • První náhradní úkol: Principy sociálně psychologického výcviku

  První úkol se týká zpracování relevantních podkladů, které můžete využít jako přípravu pro státnice. Zpracujete cca na 1 stránku (lze částečně v bodech) příspěvek na některé z níže uvedených témat - vyberte libovolně, zda chcete pokrýt celé téma nebo se věnovat jen dílčí relevantní části. 

  Principy a cíle sociálně psychologického výcviku (dílčí metody aplikované v sociálně psychologickém výcviku, včetně psychohygieny, tvorba pozitivního psychosociálního klimatu ve skupině dětí a mládeže)

  Zdroje - k dispozici přes aplikaci/web Bookport (zajištěný přístup pro UK):

  - Kolařík, M. Interakční psychologický výcvik 2. vydání

  - Kolařík, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi

  - Kučírek, J. Aplikovaná psychologie. Vybraná témata

  Ve zpracovaném textu vždy uvádějte všechny zdroje, které jste využili - slouží to i pro vás, pokud se s dokumentu bude chtít učit na státnice, abyste zpětně dokázali dohledat informace pro doplnění atp. 

 • Druhý náhradní úkol: Dráha života

  Podle pokynů níže prosím zpracujte svou "dráhu života". Diskusi ve skupině nemohu slíbit, ale pokud  máte možnost se třeba neformálně potkat s kamarádi z ročníku - vybízím, abyste si svou práci prodiskutovali. 

  Za sebe nabízím možnost online konzultace a pro splnění úkolu poprosím krátkou reflexi aktivity (cca půl stránky - v návaznosti na otázky v pokynech uveřejněných níže). 

 • Třetí náhradní úkol: Aktivita v praxi

  Tato možnost se vztahuje na ty z vás, kteří pracujete i ve stížených podmínkách s nějakým kolektivem, třeba někomu hlídáte děti atp., případně jste schopní se v nějaké menší skupince sejít se spolužáky...

  Vyberte si libovolnou skupinovou aktivitu (dobrá inspirace jsou knihy od Kolaříka viz níže), zrealizujte ve skupince, kterou máte k dispozici a napište mi krátkou reflexi toho, jak to šlo (jak skupina reagovala, k čemu jste došli, k čemu aktivita přispěla, co byste příště udělali jinak?)

  - Kolařík, M. Interakční psychologický výcvik 2. vydání

  - Kolařík, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi

 • Čtvrtý náhradní úkol: Relaxace

  Ve čtvrtém úkolu si zkusíte nácvik relaxace podle instruktážního videa. Obzvlášť v dnešní době se to myslím může hodit :-) Prosím,  o vyzkoušení alespoň jedné metody - níže nabízím tři odkazy - můžete si vybrat libovolné  video, které k nácviku využijete, ocením pokud vyzkoušíte alespoň dvě a uděláte si srovnání. 

  Pro splnění úkolu prosím nahrajte krátkou reflexi toho, jak se vám aktivita dělala, jaké k tomu máte postřehy - jak jste se cítili, jestli třeba budete zkoušet něco podobného i do budoucna, případně jakým relaxačním metodám se sami věnujete... Můžete si samozřejmě i v literatuře dohledat další související informace. Pokud budete čerpat z dalšího zdrojů, tak prosím vždy uvádět. 

  Zároveň otevírám diskusí fórum, pokud byste chtěli ostatním doporučit nějaké vaše oblíbené relaxační techniky, tak to ocením. Bude fajn, když budete sdílet i tipy, které lze využít při práci s dětmi.

 • Pátý náhradní úkol: zhodnocení pracovní zkušeností

  V tomto úkolu dostanete možnost reflektovat své zkušenosti ze zaměstnání (brigády, praxe) prostřednictvím metafory draka, kterého chodíme pouštět venku za větru. Prosím, zpracujte pro svou aktuální práci (nebo nejčerstvější pracovní zkušenost), v navazujících otázkách se pak můžete zamyslet šířeji nad svými pracovními zkušenostmi. 

  Draka si můžete sami namalovat podle přiloženého souboru, nebo využít nabídnutý obrázek. Pracovní list také obsahuje další pokyny a otázky.

  Instrukce: 

  Vytiskněte si přiložený pracovní list. Pro vyplnění můžete použít různé barvy (každý dílek draka = jedno ze čtyř témat ve vztahu k vaší pracovní zkušenosti: mysl (Jak vaše práce působí na vaši mysl?), hodnoty (V jakém vztahu je vaše práce s vašimi hodnotami?), emoce (Jaké emoce ve vás vaše práce vyvolává?), tělo (Jak působí vaše práce na vaše tělo?). Napište si vše, co vás k dané oblasti napadá (viz otázky na pracovním listu). Takto "popište" celého draka a pak se zamyslete nad navazujícími otázkami uvedenými na pracovním listu. Doporučuji i zde odpovědi zaznamenat. Pro splnění úkolu je opravdu potřeba pustit uzdu fantazii a ponořit se do metafory práce=papírový drak, pracuji = létám s drakem. Například: Moje práce nepůsobí dobře na moje tělo, vyžaduje dlouhé sezení u počítače a pak mě leccos bolí. Práce je hodně a nestíhám cvičit. ... Nebo Počasí při pouštění draka je v poslední době napjaté jako před bouřkou (= V práci se schyluje ke konfliktům, problémy gradují.) Mám z takového počasí strach a uvažuju, že je potřeba s pouštěním draka skoncovat (=přemýšlím o výpovědi). 

  Pro splnění úkolu napište krátkou reflexi této aktivity "co vám přinesla" do skupinové diskuse a zareagujte alespoň na jednu reflexi vašeho spolužáka/spolužačky.

  Upraveno podle Amundson, N.  (2009). Active Engagement. (https://www.normanamundson.com/)

 • Šestý náhradní úkol: dojmy

  Poslední náhradní úkol vyžaduje spolupráci s několika dalšími lidmi. Jeho cílem prozkoumat, to, jak se vidíme a jak nás vidí druzí. Odlišují se tyto pohledy  - dojmy - v něčem?  Níže máte k dispozici pracovní list, který vyplníte nejdříve sami a potom požádáte o vyplnění 3 další osoby - někoho z rodiny, kamaráda/ku, někoho, kdo vás zná v pracovním kontextu. 

  Pro splnění úkolu nemusíte sdílet vyplněné listy, pokud nebudete chtít, stačí vaše krátká reflexe aktivity.

 • Online konzultace

  S ohledem na to, že přetrvávají různá bezpečnostní opatření, zřejmě nebude možné v dohledné době kurz nějak nahradit. Alespoň v tuto chvíli si nedokážu představit, jak bychom ho realizovali v rouškách a dodržování dvoumetrového odstupu.... Pokud by se cokoliv změnilo, tak vám dám samozřejmě vědět. 

  Nabízím tedy možnost zúčastnit se alespoň online diskuse - prostor pro reflexi toho, jak se vám v kurzu dařilo, inspirace od ostatních, probrání toho, co může být předmětem vaší závěrečné reflexe...

  Termín konání:

  středa 13.5. od 12.30

  Další informace pro připojení ZMĚNA:

  Kateřina Machovcová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Sociálně-psychologický výcvik ve skupině
  Time: May 13, 2020 12:30 AM Prague Bratislava

  Join Zoom Meeting
  https://lfp-cuni.zoom.us/j/92246132542?pwd=RUtmU3p2V2YzcW9RRkpNTVQrTFBOQT09

  Meeting ID: 922 4613 2542
  Password: 520603

  • Závěrečný úkol pro zápočet

   Reflexe: Sociálně-psychologický výcvik v době pandemie

   Tento semestr kurz proběhl ve velmi neobvyklých a omezených podmínkách. 

   Reflexe - co jsme se naučili (o sobě díky kurzu/plnění úkolů, o sobě díky reakci na omezení??), co jsme se nenaučili (v čem je omezené učení na dálku, v čem je hlavní limit "výcviku" online?)

   Rozsah cca 1 strana. Termín odevzdání kdykoliv ve zkouškovém období (sledujte prosím aktualizovaný harmonogram semestru), zápočet bude udělen po odevzdání. 

   Usnadníte mi život, když na začátek reflexe rovnou napíšete, jakým způsobem jste splnili požadavky na kurz, tedy např. uvedete:

   - osobní účast na prvním setkání

   - odevzdané náhradní úkoly 1) reflexe dráha života 2) reflexe relaxace 3) diskuse drak

   Díky :-)