Themen dieses Kurses

 • Clases de palabras - definición

 • Composición morfemática de las palabras

 • Clases de palabras y su estructura morfemática

  Sustantivo

  Adjetivo

  Pronombre

  Numeral

  Verbo

  Adverbio

  • Lectura 3

   definir (por escrito): morfo cero; morfo acumulativo; morfo superpuesto; morfo vacío; morfo redundante

  • Na paralelním korpusu InterCorp vyhledat výskyty vybraného českého adjektiva a sestavit typologii španělských protějšků (vedlejší věta, gerundium atd.). Posoudit faktory, které mají vliv na volbu protějšku. Pracovat s verzí 10, jen jádro (je-li dostatek příkladů).

  • 5 palabras más largas en español, en checo y en cualquier otro idioma + su esctructura morfemática

 • Estructura morfemática del verbo español

  División de palabras (formas verbales) en morfemas

 • La reduplicación pronominal

 • Thema 5

 • Thema 6

 • Thema 7

 • Thema 8

 • Thema 9

 • Thema 10

 • Thema 11

 • Thema 12

 • Thema 13

 • Thema 14