• General

6) Informační zdroje v medicíně 3 (EBM)8) Jak napsat vědeckou práci, formální úprava, pravidla citování - 11. 4. (KH)