• General

  • 4) Informační zdroje v medicíně 2 (Medline) - 14.3.

3) Digitální portfólio; Informační bezpečnost - 7. 3. (JZ)5) Vyhledání informací k tématu bakalářské práce; Zadání zápočtové práce - 21. 3. (JZ)