Topic outline

  • General

    • Vypracujte přípravu na poslechovou část vyučovací hodiny HV na 1. stupni ZŠ - práci s vybranou skladbou. Příprava bude obsahovat cíl (cíle) hodiny, věkovou kategorii žáků, strukturu hodiny, podrobný metodický postup včetně pracovních listů, popisů aktivit, odkazů atd. Úkol prosím vložte do Moodlu nejpozději 3 dny před jeho prezentací v hodině.