Topic outline

 • General

 • Úvod - karanténa FOTOGRAFIE

  Vzhledem k tomu, že předměty Dítě a matematika, Cesty poznávání a Učíme matematiku tvoří tři značně provázané části prohlubujícího semináře, bude speciální příprava v době karantény - uzavření škol spojena do jediného Moodlového kurzu a to na tuto stránku.

  To neznamená, že úkoly uvedené v dalších částech prohlubujícího kurzu odpadají.

  Je zjevné, že odpadne návštěva centra her.

  Z těchto důvod onu návštěvu nahrazuji následujícím úkolem:

  Pořiďte 20 fotografií (nemusí jít o interiér bytu, lze využít exteriéru jako park, les, město) při své každodenním pohybu (např. na procházku s dětmi, na nákup) tak, že by bylo možné těchto fotografií (lze fotografovat i detaily, výzdobu, ...) využít v výuce matematiky.

  Je na vás, zda si vyberete jedno téma (např. symetrie, topologie, odhady, slovní úlohy,...),

  nebo vytvoříte pestrou paletu fotografií s různým možným využitím (viz text v příloze).

  Výsledek - sérii fotografií s komentářem - zašlete prosím mailem.

  Zdraví a hodně sil!

  Dotazy mi posílejte rovněž mailem.

   

 • Topic 7