Topic outline

 • Cílem předmětu je komplexní rozvoj komunikativní kompetence studenta v oblasti všech řečových dovedností. Předmět je

  koncipován tak, aby po jeho absolvování studenti dosáhli znalosti ruského jazyka na úrovni A2 dle SERR.

  Témata:

  Школа

  Занятия

  Ориентация в городе.

  Покупки.

  Санкт-Петербург, Москва.

  Прага.

   

  Studijní literatura:

  BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. Praha : Leda, 1999. ISBN 80-85927-56-X.

  JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 2. Plzeň : Fraus, 2008. (učebnice, pracovní sešit, příručka učitele)

  KARNĚJEVA, L. Ruština slovní zásoba A2. Dubicko : INFOA, 2012. ISBN 978-80-7240-795-8.

  Doporučená literatura:

  ŽOFKOVÁ, H. a kol. Pojechali: Čítanka 1. Úvaly : Albra, 2009. ISBN 978-80-7361-060-9.

  BELYNTSEVA, O. a kol. Učebnice současné ruštiny 1. díl. Brno : Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2442-0.

  NEKOLOVÁ, V. a kol. Ruština pro samouky. 2. vyd. Voznice : Leda, 2007. ISBN 978-80-7335-112-0.

  ŽOFKOVÁ, H. a kol. Pojechali: Zpěvník 1. Říkanky, chorovody, písně. Úvaly : Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-066-1.

 • Topic 1

  Škola. Vzdělávací systém.

  Řadové číslovky, vyjádření data.

  učební soubor: JELÍNEK, S. a kol. Raduga po-novomu 2. Plzeň : Fraus, 2008.

  učebnice s. 6 - 17,  pracovní sešit - s.4, 5, 7/cv6, s.9  , poslechová a fonetická cvičení k učebnici a PS  na zvukové nahrávce

 • Topic 2

  Minulý čas sloves.

  Vyjádření vykání v ruštině.

  učebnice s. 17-25,  pracovní sešit - s.9-12  , poslechová a fonetická cvičení k učebnici a PS  na zvukové nahrávce

  Ke kontrole poslat cv. 11 na s.11 a  12 na s.12

 • Topic 3

  Vyučování. Školní předměty.

  Skloňování tázacích zájmen.

  učebnice s. 26 - 35,  pracovní sešit - s.14-15  , poslechová a fonetická cvičení k učebnici a PS  na zvukové nahrávce

 • Topic 4

  Předložkové vazby odlišné od češtiny (по, после).

  Skloňování substantiv – typ магазин, портфель, школа, неделя, фотография v singuláru.

  učebnice s. 32,35-47,  pracovní sešit - s. 16-18  , poslechová a fonetická cvičení k učebnici a PS  na zvukové nahrávce

  Poslat ke kontrole překlad:

  Táńa se včera zapsala do kurzu ruštiny. Ráda kreslí a fotí. Dříve často chodila do divadla, ale teď nemá čas. V září pojede do Německa, ale ještě neví s kým.

  Po zkouškovém období chci cestovat po Evropě.

 • Topic 5

  Orientace ve městě. Doprava.

  učebnice s. 49 - 58,  pracovní sešit - s. 20-22  , poslechová a fonetická cvičení k učebnici a PS  na zvukové nahrávce

 • Topic 6

  Časování sloves ехать, мочь.

  Infinitivní věty.

  učebnice s. 58 - 67,  pracovní sešit - s. 23-26  , poslechová a fonetická cvičení k učebnici a PS  na zvukové nahrávce

 • Topic 7

  Nakupování.

  Časování sloves купить, спросить, взять.

  učebnice s. 68 - 78,  pracovní sešit - s. 28-30  , poslechová a fonetická cvičení k učebnici a PS  na zvukové nahrávce

 • Topic 8

  1. а 2. pád pl. substantiv.

  Vyjádření životnosti a neživotnosti v ruštině v porovnání s češtinou.

  učebnice s. 78- 87,  pracovní sešit - s. 30-33  , poslechová a fonetická cvičení k učebnici a PS  na zvukové nahrávce

 • Topic 9

  Moskva a Petrohrad.

  Skloňování substantiv – typ место, здание (sg.).

  učebnice s. 88- 101,  pracovní sešit - s. 34-39  , poslechová a fonetická cvičení k učebnici a PS  na zvukové nahrávce

 • Topic 10

  Moskva, Petrohrad

  Nesklonná podstatná jména.

  učebnice s. 102-107,  pracovní sešit - s. 40-41  , poslechová a fonetická cvičení k učebnici a PS  na zvukové nahrávce

 • Topic 11

  Praha.

  Skloňování podstatných jmen – 1. a 2.pád pl. typ неделя, фотография, место, здание.

  učebnice s. 108-118,  pracovní sešit - s. 42 - 46  , poslechová a fonetická cvičení k učebnici a PS  na zvukové nahrávce

 • Topic 12

  Praha

  Skloňování podstatných jmen – plurál.

  učebnice s. 119-126,  pracovní sešit - s.47-48  , poslechová a fonetická cvičení k učebnici a PS  na zvukové nahrávce

  Poslat ke kontrole : Pozvěte turisty do vašeho města