Topic outline

 • Česko-slovenské a slovensko-české divadelní vztahy (zejména) po roce 1993

  Česká a slovenská kultura jsou nerozlučně spjaty. A přitom se mnohdy zdá jedna druhé velmi vzdálená. Přitom počátky a zrod slovenského profesionálního divadla jsou nedílně spojeny s českými divadelníky. A mnozí slovenští tvůrci se v českém prostředí usadili tak samozřejmě, že je tuzemské publikum ani jako cizí nevnímá.

  Co se tedy dělo a děje s českou a slovenskou divadelní vzájemností od rozdělí obou republik v roce 1993? Jaká roli hrají a hráli slovenští divadelníci v českém divadle? Kdo z těch českých naopak výrazně působí na slovenské publikum? A jak cizí si vlastně obě (druhdy bratrské) kultury jsou?

  A vůbec: co o slovenské divadelní kultuře víme v Čechách? (A naopak?)

 • Harmonogram výuky v zimním semestru 2017/2018:

  3. října (12:30-14:00) - úvodní hodina

  10. října (12:30-15:00)

  17. října (12:30-15:00) - Michal Stehlík (česko-slovenské divadelní vztahy pohledem historika a slovakisty)

  7. listopadu - Patrick Fridrichovský (hudebně-dramatické divadlo na Slovensku a slovenští tvůrci v Čechách)

  14. listopadu (12:30-15:30) - Eva Kyselová (nástin dějin moderního slovenského divadla I.)

  21. listopadu (12:30-15:30) - Eva Kyselová (nástin dějin moderního slovenského divadla II.)

  28. listopadu

  !!! 5. prosince (12:30-14:00) - (do)promítání závěrečné části inscenace M.H.L. Slávy Daubnerové !!!

  12. prosince (12:30-15:30) - host (od ca. 14:30): Martin Čičvák (slovenský režisér v Čechách i na Slovensku)

  19. prosince

  9. ledna - (12:30-16:00) - Jan Šimko (slovenský režisér, dramaturg v divadle i v rozhlase, v Čechách i na Slovensku)

 • Malá encyklopedie slovenských divadelníků (závěrečné práce)

  • Studenti si vyberou jednoho autora a připraví jeho portrét - život, dílo, odkazy, vizuální dokumentace (v rozsahu ca. 5-10 stran, dle povahy a šíře osobnosti).

   Možno připravit i jako doplnění a rozšíření stávajícího hesla ve Wikipedii, případně vytvoření hesla nového.

 • Texty a materiály ke studiu a inspiraci

 • Texty (pro divadlo a pro rozhlas) slovenských autorů:

  • Jeden z vítězných textů (2. místo) z mezinárodní dramatické soutěže TALKING ABOUT BORDERS (hovory o hranicích) v roce 2017 (pořadatelem soutěže je Staatstheater Nürnberg, soutěž byla v roce 2017 zaměřena na české a slovenské autory).

   V sezóně 2017/2018 bude uveden v libereckém DFXŠ.

  • Tato hra režíséra a dramatika Martina Čičváka se krom scény DiFa JAMU (Studio Marta, 1996) se o několik let později objevila také na repertoáru brněnského Divadla Polárka (2002), uvedena byla také její anglická verze v Grace Theatre (pod názvem: Frenkie Is OK, Peggy Is Fine And The House Is Cool)

  • Inscenace hry Sonia Agentka byla uvedena ve Studiu Marta brněnské DiFa JAMU v roce 1997.

  • Hra dramatika a režiséra Dodo Gombára s podtitulem "obrázky generací" se objevila mezi finálovými texty v soutěži původních dramatických textů o Cenu Alfréda Radoka v roce 2002. "Hořkosměšná freska několika generací, které stojí na přelomu věků" byla uveden v autorově režii v MD v Žilině, uvedena byla jako scénické čtení v roce 2006 také v MD Zlín, v němž autor působil v letech 2006-2009 jako umělecký šéf. Objevila se také na dalších tuzemských scénách.

  • Autorova hra s poditulem "mámenie cárskej televízie" získala v roce 2000 cenu v dramatické soutěži Nadace Alfréda Radoka za nejlepší českou a slovenskou hru (hra získala druhou cenu, první nebyla udělena).
   Její premiéra se konala v divadle GUnaGU 4. listopadu 2001.

   Knižně vyšla v roce 2004 ve výboru Klimáčkových textů pro divadlo pod názvem Desať hier.

  • "Den, kdy jste nebyli nakupovat, považujte za ztracený."

   Zřejmě nejúspěšnější hra Viliama Klimáčka získala také (podobně jako o dva roky dříve Čechov - boxer) 2. místo v soutěži o Cenu Alfréda Radoka za rok 2002.

   Byla přeložena do několika jazyků (kromě češtiny také do angličtiny, maďarštiny a francouzštiny), její televizní adaptaci natočila v roce 2007 Česká televize (rež. Janusz Klimsza).

   Česká premiéra hry v režii Michala Dočekala se konala v roce 2004 v rámci druhého ročníku inspirativního projektu pražského ND "Bouda" (v roce 2004 byla dočasná scéna postavena na piazzetě ND).

  • Hra úspěšného spisovatele a dramatika Michala Hvoreckého Plyš vychází z autorova stejnojmenného románu

   Scénicky byla poprvé uvedena v roce 2005 (režie: SKUTR) v rámci prvního ze tří ročníků projektu Československé jaro iniciovaného pražským Divadlem Na zábradlí, jehož cílem bylo uvádět nové texty pro divadlo českých a slovenských autorů.

   V roce 2007 připravil autor slovenskou dramatizaci (dle svých slov odlišnou od české verze) svého románu také pro inscenaci bratislavského Divadla Aréna (režie: Marián Amsler).

  • Hra napsaná tandemem česko-slovenských autorek byla rovněž premiérově uvedena v rámci prvního ročníku Československého jara 2005 v DNZ (režie: Valéria Schulczová).

   Divadelní noviny hru ve své době v rámci své hodnotící rubriky označily za "propadák" (2005/14).

   Text vydalo v roce 2005 brněnské nakladatelství Větrné mlýny v edici ROZRAZIL zaměřené na publikování současných textů pro divadlo.