Topic outline

 • Česko-slovenské a slovensko-české divadelní vztahy (zejména) po roce 1993

  Česká a slovenská kultura jsou nerozlučně spjaty. A přitom se mnohdy zdá jedna druhé velmi vzdálená. Přitom počátky a zrod slovenského profesionálního divadla jsou nedílně spojeny s českými divadelníky. A mnozí slovenští tvůrci se v českém prostředí usadili tak samozřejmě, že je tuzemské publikum ani jako cizí nevnímá.

  Co se tedy dělo a děje s českou a slovenskou divadelní vzájemností od rozdělí obou republik v roce 1993? Jaká roli hrají a hráli slovenští divadelníci v českém divadle? Kdo z těch českých naopak výrazně působí na slovenské publikum? A jak cizí si vlastně obě (druhdy bratrské) kultury jsou?

  A vůbec: co o slovenské divadelní kultuře víme v Čechách? (A naopak?)

 • Harmonogram výuky v zimním semestru 2017/2018:

  3. října (12:30-14:00) - úvodní hodina

  10. října (12:30-15:00)

  17. října (12:30-15:00) - Michal Stehlík (česko-slovenské divadelní vztahy pohledem historika a slovakisty)

  7. listopadu - Patrick Fridrichovský (hudebně-dramatické divadlo na Slovensku a slovenští tvůrci v Čechách)

  14. listopadu (12:30-15:30) - Eva Kyselová (nástin dějin moderního slovenského divadla I.)

  21. listopadu (12:30-15:30) - Eva Kyselová (nástin dějin moderního slovenského divadla II.)

  28. listopadu

  !!! 5. prosince (12:30-14:00) - (do)promítání závěrečné části inscenace M.H.L. Slávy Daubnerové !!!

  12. prosince (12:30-15:30) - host (od ca. 14:30): Martin Čičvák (slovenský režisér v Čechách i na Slovensku)

  19. prosince

  9. ledna - (12:30-16:00) - Jan Šimko (slovenský režisér, dramaturg v divadle i v rozhlase, v Čechách i na Slovensku)

  • Malá encyklopedie slovenských divadelníků (závěrečné práce)

  • Texty a materiály ke studiu a inspiraci

  • Texty (pro divadlo a pro rozhlas) slovenských autorů: