Тематический план

 • Předmět fonetiky, její mezioborové přesahy.

  ROMPORTL, Milan. Základy fonetiky. Praha: SPN, 1985. str. 11 - 13.

  PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1994, 366 s. ISBN 80-7066-843-1. str. 20 - 29.

 • Fyziologie produkce řeči.

  Dýchání, fonace, artikulace.

  PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1994, 366 s. ISBN 80-7066-843-1. str. 45 - 65. 

  ASHBY, Michael a John A MAIDMENT. Úvod do obecné fonetiky. První české vydání. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015, 192 stran. Lingvistika (Karolinum). ISBN 978-80-246-2322-1. str. 27 - 30, 36 - 113 

  ROMPORTL, Milan. Základy fonetiky. Praha: SPN, 1985. str. 14 - 25. 

 • Popis segmentální roviny jazyka: klasifikace hlásek.

  PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1994, 366 s. ISBN 80-7066-843-1. str. 170 - 242

 • Ortoepie

  PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1994, 366 s. ISBN 80-7066-843-1. str. 320 - 344

  HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995

  ŠTĚPÁNOVÁ, Veronika: Vývoj kodifikace české výslovnosti. Praha: Academia. 2019

 • Fonetická transkripce.

  ROMPORTL, Milan. Základy fonetiky. Praha: SPN, 1985. str. 5 - 11

 • Percepce řeči.

  ROMPORTL, Milan. Základy fonetiky. Praha: SPN, 1985. str. 27 - 31

  PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1994, 366 s. ISBN 80-7066-843-1. str. 80 - 81, 90 - 101

  ASHBY, Michael a John A MAIDMENT. Úvod do obecné fonetiky. První české vydání. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015, 192 stran. Lingvistika (Karolinum). ISBN 978-80-246-2322-1. str.149, 157 - 159

 • Akustické vlastnosti řeči

  PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1994, 366 s. ISBN 80-7066-843-1. str. 81 - 90, 95 - 116

  ROMPORTL, Milan. Základy fonetiky. Praha: SPN, 1985. str. 32 - 37

  ASHBY, Michael a John A MAIDMENT. Úvod do obecné fonetiky. První české vydání. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015, 192 stran. Lingvistika (Karolinum). ISBN 978-80-246-2322-1. str. 19 - 20, 31 - 35, 63

 • Fonologie

  PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1994, 366 s. ISBN 80-7066-843-1. str. 117 - 155

 • Suprasegmentální rovina. Prozodické vlastnosti.

  ROMPORTL, Milan. Základy fonetiky. Praha: SPN, 1985. str. 108 - 119